Hittel és családokkal a hátrányok csökkentéséért Keszthelyen

Keszthely, Premontrei Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 2019.03.12

 

2019.03.12 a keszthelyi Premontrei Középiskolában sorra került a „Hittel és családokkal a hátrányok csökkentéséért Keszthelyen” projekt bemutatása, melyet konzorciumi együttműködésben a FÉSZEK a Lelki Egészségért Egyesülettel közösen pályázott meg a Premontrei Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium jogelődje 2017-ben. A projekt az Emberi Erőforrások Operatív Program 1.3.7. „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével” felhívás keretében kerül finanszírozásra, 48.277.172,- Ft költségvetési kerettel. A projekt célja az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósítása, ezen keresztül a társadalmi esélyteremtés biztosítása és megvalósítási ideje 2018.09.01-2021.02.28.

A célt egy olyan tevékenységegyüttessel kívánják megvalósítani, melyekhez a konzorciumi partnereknek jelenleg is hozzáférése van és hitelessége, mivel a projekt céljai a konzorciumi partnerek eddigi céljait erősítik, támogatják.

A cél megvalósítását színes programcsomagokkal tervezik megvalósítani, melybe a két, egymástól részben különálló célcsoportot vonnak be, egyrészt az iskola volt és jelenlegi tanulóit, mint a jövő generációját másrészt az 50 év feletti egyedülálló korosztályt, mely valamilyen oknál fogva hátrányos helyzetbe került, mint szegregált csoportot. A célok megvalósításához a konzorciumi partnereken kívül aktív segítséget nyújtanak az egyházak, valamint a kórház.

A tevékenységek öt fő csoportra oszlanak:

  • Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés
  • Társadalmi együttélés javítása
    • Új közösség létrehozása, közösségi tér létrehozása, működtetése
  • Ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességek kialakítása, fejlesztése
  • Prevenció
  • Szervezetfejlesztés

A projekt hosszú távon utat nyit a hátrányok kompenzálására, növeli a komfortérzést az olyan tevékenységek, szolgáltatások irányába, mint a pszichológia vagy a mentálhigiéné, valamint előtérbe hozza a csoportokban való működés, problémamegoldás előnyeit, mely az utóbbi években jelentősen háttérbe szorult.

 

forrás: https://tvkeszthely.hu/


Projekt megnyitó

Gyász és Veszteség című előadás

Gyászcsoport

Hátrány kompenzáció identitáserősítő közösség alkotó beavató tábor

Szervezetfejlesztő foglalkozások kórházi lelkigondozói csoport önkénteseinek