2021_1_HU01-KA122-VET-000016332

Premontrei I-P-E (informatika-pedagógia-egészségügyi) diákok külföldön

Erasmus + projekt

Iskolánk immár 2. alkalommal vett részt az Erasmus + program keretében egy rövid futamidejű szakmai gyakorlaton. A 2021-1-HU01-KA122-VET-000016332 azonosítószámú, Premontrei I-P-E (informatika-pedagógia-egészségügyi) diákok külföldön elnevezésű projekt keretében 15 diákunk töltött 3 hetet Várnában. Közülük nyolc, az egészségügyi szakirányon tanuló diák a Marina Hospice nevű intézményben segített a betegápolásban, heten pedig a Democratic Education Varna nevű alternatív iskolában segítették a tanárok munkáját.

A program célja elsődlegesen a szakmai tapasztalatszerzés. Ennek eredményeként a hospice-ban dolgozó egészségügyis diákok elmélyítették gyakorlati tudásukat a betegek mindennapi ellátásában, olyan szakmai ismereteket is szereztek, mint például a  szükségletek kielégítésének formái, gyógyszerelés, fürdetés, mentálhigiénés, pszichológia vagy a napi gyógytorna területén. Kint tartózkodásuk alatt összehasonlították a hazai és az adott ország egészségügyi ellátása közötti különbséget vagy éppen hasonlóságot.   valamint „Sejtgeneráció” gyakorlaton vettek részt Renee Mae érzelmi gyógyászatából.  Emellett fejlődtek a türelem, elfogadás, tűrőképesség, törődés és önkifejezés területén.

A pedagógia szakos diákok megtapasztalhatták egy a saját iskolájuktól eltérő nevelési elvek alapján működő intézmény mindennapjait. Az óralátogatások során megfigyelhették, hogy a megengedő nevelési módszerek következtében miként viselkednek a diákok. A mobilitásról hazatérve a pedagógia órákon átbeszélték ezen nevelési attitűdöket, véleményt formáltak a demokratikusnak mondott ráhagyó nevelési módszerről.  Ottlétük alatt segítettek a délutáni szabadidős programok szervezésében és részt vehettek a Cirill és Metód napján szervezett nagyszabású városi ünnepségen az iskola képviseletében.

A szakmai tapasztalatszerzés mellett a diákok számos egyéb területen fejlődhettek. Az idegen nyelv használata, a szakmai nyelv megértése ás alkalmazása területén (Elsődlegesen az angol, mint a projekt munkanyelve, de megtanultak néhány kifejezést bolgárul is).  Sokat fejlődtek az alkalmazkodás, rugalmasság, reziliencia és önállóság terén. A más kultúrához való alkalmazkodás kapcsán társadalmilag érzékenyebbé és nyitottabbá váltak. A mindennapi élet szükségletei mentén gyorsan alkalmazkodtak a nagyvárosi környezethez, megtanulták a helyi közlekedés módját, de a helyes idő- és pénzbeosztást is. Kreatív probléma megoldó képességük is fejlődött.

Az így megszerzett tapasztalatok és élmények meghatározóak lesznek későbbi szakmai pályájukon és az életvezetés minden területén. Köszönjük az Erasmus + program nyújtotta lehetőséget!

X
Megszakítás