EFOP KÖTELEZŐ NYILVÁNOSSÁG

Tisztelt Látogató!

Intézményünk a FÉSZEK a Lelki Egészségért Egyesülettel közösen az Emberi Erőforrások Operatív Program 1.3.7. „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével” felhívás keretében programokat valósít meg európai uniós támogatás felhasználásával. Az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás aránya a projekt költségvetésén belül 100 százalék.

Projektünk rövid leírás:

A projekt célja az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósítása, ezen keresztül a társadalmi esélyteremtés biztosítása. A célt egy olyan tevékenységegyüttessel kívánják megvalósítani, melyekhez a konzorciumi partnereknek jelenleg is hozzáférése van és hitelessége, mivel a projekt céljai a konzorciumi partnerek eddigi céljait erősítik, támogatják. A cél megvalósítását színes programcsomagokkal tervezzük megvalósítani, melybe a két, egymástól részben különálló célcsoportot vonunk be, egyrészt az iskola volt és jelenlegi tanulóit, mint a jövő generációját másrészt az 50 év feletti egyedülálló korosztályt, mely valamilyen oknál fogva hátrányos helyzetbe került, mint szegregált csoportot. A célok megvalósításához a konzorciumi partnereken kívül aktív segítséget nyújtanak az egyházak, valamint a kórház.

A tevékenységek öt fő csoportra oszlanak:

  • Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés
  • Társadalmi együttélés javítása
  • Új közösség létrehozása, közösségi tér létrehozása, működtetése
  • Ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességek kialakítása, fejlesztése
  • Prevenció
  • Szervezetfejlesztés

A projekt hosszú távon utat nyit a hátrányok kompenzálására, növeli a komfortérzést az olyan tevékenységek, szolgáltatások irányába, mint a pszichológia vagy a mentálhigiéné, valamint előtérbe hozza a csoportokban való működés, problémamegoldás előnyeit, mely az utóbbi években jelentősen háttérbe szorult.

A szerződött támogatás összege, annak százalékos mértéke:

48 277 172 Ft – 100% (vissza nem térítendő támogatás)

A projekt kezdésének dátuma:

2018.09.01.

Projekt azonosító száma:

EFOP-1.3.7-17-2017-00146

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2022.02.28.

PROJEKTTÁBLA KÉP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forrás: https://tvkeszthely.hu/


A pályázati képek megtekintéséhez kattintson az alábbi címekre:

Projektmegnyitó

Rád találtam

Nagyrendezvény fogyatékkal élőknek

Gyász és veszteség című előadás

Gyászcsoport

Hátrány kompenzáció identitáserősítő közösség alkotó beavató tábor

Szervezetfejlesztő foglalkozások kórházi lelkigondozói csoport önkénteseinek

Kórházi lelki gondozói csoport

Jogi, rendőrségi, egészségügyi, mentálhigiéniai ismeretterjesztés

Színházi előadások

Önérvényesítő foglalkozások a kollégiumban

Érzékenyítő, szemléletformáló tréningek

Kommunikációs, konfliktus és problémamegoldó készségek fejlesztése

Veszélyeztetett fiatalok lelkicsoportja

Nők iskolája

Önérvényesítő foglalkozások

Érzékenyítő foglalkozások a város iskoláinak

Kommunikációs, konfliktuskezelő és problémamegoldó készségek fejlesztése

 


 

X
Megszakítás