Üdvözöljük a Premontrei Szakgimnázium, Technikum és Kollégium weboldalán !

A premontrei rend új szakgimnáziuma Keszthely szívében, a Fő téren található. A rend a bencésekhez és ciszterciekhez hasonlóan tanító rendként működik a 19. századtól. „Minden jó ügyért készen”- hirdeti jelmondatuk, s valóban: olyan oktatást igyekszünk a nálunk tanuló diákoknak felkínálni, amely lehetővé teszi elhelyezkedésüket a munkaerőpiacon.Tovább...
Informatikai, pedagógiai és egészségügyi oktatásunkat a legkorszerűbb technikai eszközök használata jellemzi. Az elméleti képzéshez szorosan hozzátartozik a megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása. A tanítás mellett az egykori premontreis hagyományok ápolása, megfelelő erkölcsi normák átadása is célkitűzéseink közé tartozik.

Iskolánk tájékoztató videója:
Informatika szakunk bemutatója:
Egészségügyi szakunk bemutatója:
Pedagógia szakunk bemutatója:

Iskolánk tájékoztató videója:

 

Informatika szakunk bemutató videója:

 

Egészségügyi szakunk bemutató videója:

Pedagógia szakunk bemutató videója:

–> IDEIGLENES FELVÉTELI RANGSOR 2021 <–

Február 10-én, Boldog Hugónak, rendünk első apátjának ünnepén került sor a magyar premontreiek idei talán legnagyobb közös liturgikus ünnepére: Budapesten a Szent István bazilikában adtunk hálát rendünk elmúlt 900 évéért. A szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros úr, esztergom-budapesti érsek volt. Szentbeszédében a bíboros atya nagyon találóan beszélt a premontreiek szerepéről a mai világban: “A lelkipásztori ...
Bővebben

A köznevelési intézményekre, így iskolánkra is vonatkozó járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 2020.10.01-től hatályos. Amely szerint: "Az intézmény épületébe az ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a tanulón kívül más személy nem léphet be!"  Ennek értelmében, az ügyintézés előzetes telefonos egyeztetés ...
Bővebben

EFOP KÖTELEZŐ NYILVÁNOSSÁG

A Keszthelyi Premontrei Kollégium Alapítvány régóta támogatja diákjainkat.
Kérjük, adója 1 %-val támogassa az alapítványt!  Bővebben

Kérjük, hogy támogassa idén is adójának egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatát, hogy 2021-ben még több helyen végezhessük küldetésünket. Bővebben