Dokumentumok

OM azonosító: 039431

Alapító okirat :                                                                                                                             

Premontrei Alapító Okirat letöltése

Nyilvántartásba vétel: 

nyilvántartásba vétel letöltése

Működési engedély: 

működési engedély letöltése

Szakmai program:

Szakmai program egységes szerkezetben letöltése

Munkaterv 2023/2024. tanév:

Munkaterv_2023-2024_letöltése

Szervezeti és működési szabályzat                                                     

A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza.

Intézkedési terv Premontrei 2022-2023 tanév:

Intézkedési terv letöltése

Iskola házirendje:

Premontrei házirend letöltése

Szervezeti és működési szabályzat :

SZMSZ letöltése

Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzat :

SZMSZ Diákönkormányzat letöltése

Könyvtár szervezeti és működési szabályzat :

SZMSZ Könyvtár letöltése

Adatkezelési szabályzat:

Adatkezelési szabályzat letöltése

 

A Digitális Gyermekvédelmi Stratégia Intézkedési Terve VI/3. intézkedéséhez kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociálpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság elkészített A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében című tájékoztató anyagot.

Az anyag letölthető innen pdf formátumban :

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

vagy megtekinthető az alábbi honlapon:

http://hirek.nkp.hu/cikk/a-magyar-gyermekvedelmi-rendszer-mukodese-az-online-kornyezetben-torteno-gyermekveszelyeztetes-tukreben

 

 

X
Megszakítás