Órák utáni foglalkozások

ECDL Tovább...

Az ECDL (European Computer Driving Licence – Európai Számítógép-használói Jogosítvány, Európán kívül ICDL, vagyis International Computer Driving Licence) az informatikai írástudás nemzetközileg egységes bizonyítványa.

Az ECDL egységes nemzetközi szabályok alapján működő moduláris vizsgarendszer, amelynek bevezetésével, terjesztésével, minőségbiztosításával és teljes körű ellenőrzésével kapcsolatos valamennyi jog Magyarországon a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságot illeti. A vizsgáztatás az NJSZT által akkreditált ECDL vizsgaközpontokban történik.

Az ECDL célja az informatikai írástudás elterjesztése, és annak elősegítése, hogy minél több ember az Információs Társadalom teljesértékű tagjává válhasson. Számokban kifejezve a cél, hogy Magyarország lakosságának 6-8%-a igazolt módon informatikai írástudóvá váljon.

Az ECDL moduljai

 1. modul: Információtechnológia alapjai
 2. modul: A számítógép használata és fájlkezelés
 3. modul: Szövegszerkesztés
 4. modul: Táblázatkezelés
 5. modul: Adatbázis kezelés
 6. modul: Prezentáció és grafika
 7. modul: Információs hálózati szolgáltatások

ECDL Start

 1. augusztus 15-től új lehetőséggel bővül a már jól ismert Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL). Az ECDL START lényege, hogy az ECDL végbizonyítvány megszerzéséhez szükséges 7 modul helyett kezdetként elegendő 4 modulvizsgát tenni ahhoz, hogy bárki – továbbra is korra és iskolai végzettségre való tekintet nélkül – hozzájuthasson első, az informatikai írástudást igazoló nemzetközi bizonyítványához. Mindezek után még mindig nyitva áll az út a teljes bizonyítvány megszerzéséhez.

Az ECDL START moduljai:

Kötelező modulok:

 • operációs rendszerek
 • szövegszerkesztés
 • információ és kommunikáció;

Szabadon választható modulok:

 • információ-technológiai alapismeretek
 • táblázatkezelés
 • adatbáziskezelés
 • prezentáció

Érettségi, ECDL mentesség

Az oktatásért felelős miniszter és a Neumann Társaság között korábban létrejött megállapodás értelmében az emelt vagy középszintű informatikai érettségi vizsgát jelesre teljesítők további vizsga nélkül, a mindenkori legkedvezményesebb regisztrációs díj befizetése ellenében igényelhetnek ECDL bizonyítványt.

A mentesség az előre hozott érettségire, valamint az informatikai ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyból érettségizőkre is vonatkozik.

ECDL fizetési tájékoztató

 1. február 1-től az ECDL bizonyítványt elektronikus formában állítják ki.

Külön díj ellenében igényelhető keményfedeles bizonyítvány is.

Érettségi alapján mentesített bizonyítvány: 9000 Ft

Keményfedeles bizonyítvány igénylés: 4500 Ft

Okmánypótlás: 4500 Ft

Sophia – Az automatikus vizsgáról – tudnivalók vizsgázók számára

2020 decemberétől az ECDL vizsgarendszerben új adminisztrációs- és vizsgaszoftver került bevezetésre. Az új rendszer neve: Sophia.

Az automatikus vizsga

Az automatikus vizsgán a számítógép képernyőjén egymás után megjelenő részfeladatokat kell megoldani. Vagyis a „gép dobja fel” az adott kérdéseket, megoldandó feladatokat, véletlenszerűen a Sophia vizsgaszoftver feladatbázisból kiválasztva. Az automatikus vizsga előnye, hogy az értékelés is automatikusan történik, így a vizsgázó a vizsga után azonnal értesül arról, hogy sikeres vizsgát tett.

A vizsgafeladatok

A vizsgán feladatsorokat kell megoldani, amelyek elméleti és gyakorlati részből állnak. Egy feladatsor 28-32 részfeladatból áll. Ezek nem épülnek egymásra, hanem külön részfeladatokat képeznek. Így az értékelésnél egy esetlegesen rossz válasz, megoldás nem befolyásolja a következő részfeladat megoldását, és így az értékelését sem.

Feladattípusok:

 • elméleti feleletválasztós tesztek, amelyekben egy helyes választ kell megjelölni,
 • gyakorlati műveletek elvégzése; például szövegfájl szerkesztése, diagram készítése, számítások függvényekkel. A gyakorlati feladatsorok elvégzéséhez a modul tartalmának megfelelő szoftvert (pl. Word, Excel) általában automatikusan nyitja meg a vizsgaszoftver.

Jelenleg a következő ECDL modulok teljesíthetők automatikus vizsgázással:

 • Számítógépes alapismeretek
 • Online alapismeretek
 • Szövegszerkesztés
 • Táblázatkezelés
 • Adatbázis-kezelés
 • Prezentáció
 • IT biztonság

Az itt fel nem sorolt modulokból hagyományos vizsga tehető, azaz a vizsgafeladatokat papíron kapják meg a vizsgázók, és a vizsgáztató javítja ki azokat.

További információ, jelentkezés Góbor Péter tanárúrnál.

DÖK  Tovább...

A diákönkormányzat céljai, feladatai és tevékenysége

Az intézményben folyó oktató munka mellett az iskolai élet fontos területe a tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával. A tanévet akkor tekinthetjük sikeresnek, ha a hagyományos rendezvények, iskolánkban szokássá vált programok mellett új elemekkel is gazdagíthatjuk.

Az intelligens kommunikáció és a Házirend hatékony betartása érdekében, a tanulók közösségi tevékenységének ösztönzése és az osztályfőnöki munkaközösség segítése. A diákok szabadidős programjainak összehangolása, egységes éves munkaterv elkészítése, a projektek és témahetek programjainak közös tervezése.

A diákönkormányzat ezen célokat tűzte ki és ezen célok megvalósítására törekszik.

Minden évben igyekszünk megtartani a diákok hagyományos rendezvényeit. Ha lehetőség adódik bekapcsolódunk a városi rendezvényekbe is, de egyéb tanórán kívüli kulturális programokat is szervezünk.

Az idei tanévben minden hónap első keddjén tartjuk a gyűléseket.

A diákönkormányzat 2020. szeptember 22-én alakult meg 13 fővel és egy DÖK-segítő pedagógussal.

A diákönkormányzat a 2020/2021. tanévben a következő diákok lesznek a tagok:

9.a.: Szentes Mirtill, Aczél Viktória

9.b.: Szép Fruzsina, Kardos Janka

9.c.: Jónás Angelika, Pál Zoltán

10.a.: Reinprecht Zsolt, Kiss Benedek

10.b.: Mándi Izabella, Dóczi Anna

11.i.: Csiszár Bendegúz, Szászi Mónika

11.sz.: Háli Bianka

 

A diákönkormányzat elnökének Csiszár Bendegúzt 11.i osztályos tanulót választották meg a diákönkormányzat tagja.

Felvételi előkészítő általános iskolásoknak

Szakmai napok

Versenyek

 

X
Megszakítás