EGYH-KCP-19

Hitvallásunk az innováció-hitben és tanulásban

Pályázat adatai:

Pályázati azonosító: EGYH-KCP-19-1371

Pályázat címe: Hitvallásunk az innováció-hitben és tanulásban

Megvalósulási idő: 2019.01.01-2020.05.31

Kapott támogatás: 1 000 000 Ft

Iskolánk elmúlt tanévben egy rendkívül nagy átalakuláson ment keresztül. Mindez formailag, új vezetés, új fenntartó, új képzési formák, mind hitéletileg is, egyrészt a fenntartóváltás következtében, másrészt a tanulói összetételváltozás következtében. Projektünk címe “Hitvallásunk az innováció-hitben és tanulásban” jelzi, hogy az innováció irányába mozdultunk el. Hitbéli innovációnk a premontreis értékrendek megismertetése és népszerűsítése lesz, ezt lelki napok szervezésével, valamint egy zarándokút szervezésével a fenntartó apátságba, valamint lelkigyakorlatok szervezésével úgy a tanulóknak, mint a tanároknak. Fontosnak tartjuk, hogy az új image-hez új lelkületre van szükségünk és azt közösen kell kialakítsuk. Ebben fognak segíteni a lelkigyakorlatok. A lelki napok azonban nyitottak lesznek, ide várjuk azokat az általános iskolásokat, akik abban gondolkoznak, hogy nálunk szeretnének továbbtanulni, hogy mind a szakmai, mind a lelki arcát is lássák az iskolának. Szakmailag pedig a jövő technikáját alkalmazva a kor kihívásainak megfelelő oktatótermet tervezünk kialakítani, melyben robottechnikával fogunk foglalkozni, ezt a termet a projekt megvalósítása után is használni tervezzük az oktatásban, valamint rendkívül jó közösségépítő hatását is kihasználjuk, mivel az informatika, robotika a mai fiataloknál rendkívül népszerű.


Premontrei lelkigyakorlat tanároknak – 2019.10.20.

2019.10.20-án tanári lelkigyakorlatot szerveztünk, mely keretében időt és figyelmet szenteltünk a tanárokra, akik a gyerekek nevelésére szentelik idejük jelentős részét. A gyakorlat keretében fő cél volt egyrészt a pedagógus “pihentetése”, másrészt az értékek, miértek, célok felelevenítése. Mert nem akármilyen iskoláról beszélünk, hanem egy keresztény értékrendű iskoláról, ahol a nevelés mellett a hit, az Istennel való kapcsolat megerősítése is rendkívül fontos. A hívő pedagógus számára nélkülözhetetlen a folyamatos elmélyült imaélet, amely segítségével erőt meríthet a munkájához, hálát adhat sikereiért és hordozhatja a reá bízottakat. Azonban a nemhívő pedagógusokat is a szeretetből fakadó humánum kell vezérelje. A lelkigyakorlat során segítettük tudatosítani pedagógusainkban a szerepük jelentőségét és eszközöket mutattunk be egyrészt a konfliktusok kezelésére, a remény fenntartására, a kiégés megelőzésére, a szavak és tettek közötti összhang fenntartására, a keresztény életforma mindennapi megélésére. Emellett pihentető, kikapcsolódást biztosító, játékos tevékenységeket szerveztünk, melyek segítették lelki és testi regenerálódásukat.


Premontrei ífjúsági lelki-napok_2019.11.05.

Iskolánkban az idei nyílt napokat megelőzően, a korábbi évek gyakorlatától eltérő, innovatív módon megrendezett lelki napot tartottunk 2019. november 5-én. A lelki nap témája kapcsolódott a nyílt napok tematikájához, így az iskola képzési programjának bemutatása mellett hangsúlyt kapott a hit megélése a mindennapokban. Személyes tapasztalatok szóltak arról, hogy mit jelent premontreis diáknak lenni, miben más, miért kapnak egyfajta többletet, akik ebben a közösségben tanulhatnak. A Katolikus iskola nevelésének alapja maga Krisztus, a legfőbb pedagógus. A keresztény nevelésben abban segítjük a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság felelős megélésére, érzékük legyen a transzcendencia és az igazi értékek iránt. Egyre jobban elkötelezzék magukat az Egyházon belül az Isten és az emberek szolgálatára. Pedagógiai tevékenységünk során Keresztény értékrendre építünk, biztosítjuk a keresztény gondolkodás jelenlétét. Fontos szerepet szánunk az egyházi és a nemzeti hagyományoknak. Törekszünk arra, hogy a tanítványok mind jobban és érettebben éljék meg személyes hitüket, kialakítva a keresztény állásfoglalást. A legfőbb emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek, és Jézus életében mutatkoznak meg a legteljesebben. Ezért a diákok elé példaként Jézust, az őt követő szenteket, és a ma körülöttünk élő szent életű embereket mutattuk be. Bemutattuk, hogy a nyolc boldogság, a szeretet himnusz, a sarkalatos erények hogyan lehet életük részévé, hogyan szólhat az ő nyelvükön is. Hogy hagyományaink kialakításában a vallásos nevelésre törekszünk. A mindennapi életbe beépülő lehetőségek közül bemutattuk: -A tanévkezdő és záró ünnepélyes szentmisét (Veni Sancte, Te Deum). -Napi ima: a tanítás kezdetén és végén. -A tanév jeles napjai évről évre visszatérnek az iskola életében. -Lelkigyakorlatot szervezünk a tanulók részére (Advent, Nagyböjt), melyen szentgyónási lehetőséget biztosítunk. -Ifjúsági találkozókon veszünk részt.(Nagymaros). -Biciklis zarándok utak szervezése búcsújáró helyekre. -A más egyházi iskolákkal való kapcsolattartás révén iskolánk mintát, tapasztalatokat, a jobb önmegismerést szolgáló összehasonlítási alapot nyer, intézményi és személyes, emberi kapcsolatokban gyarapszik. – Premontrei hagyományok ápolása-Szent Norbert liturgikus emléknapjának megünneplése. Külön kiemlet téma volt az informatika. Sokrétűsége miatt minden szakmához, minden témához kapcsolódik és a projekt keretében informatikai fejlesztő eszközök is lettek betervezve, fontosnak véltük bemutatni a lelki-napon résztvevőknek. A közel 150 megjelent érdeklődőt látva bízhatunk abban, hogy a jövőben egyre többen tisztelik meg bizalmukkal iskolánkat, ahol a szakmaiság mellett a lelkiség és a lelki nevelés is nagy hangsúlyt kap.


Premontrei lelkigyakorlat diákoknak – 2020.02.10.

A Premontrei középiskolában egynapos lelkigyakorlat került megrendezésre 2020. február 10-én. A lelkigyakorlaton 65 fő, az iskola diáksága vett részt. A fő tematika a közösségi élet, valamint a hit megélésének lehetőségei voltak az iskolai mindennapokban. Egy iskola közösségi tér, ahol diákok és tanárok kölcsönösen együttműködnek a tanítási-tanulási, valamint nevelési folyamatban. Az ember közösségi lény, ennélfogva lételeme, hogy kapcsolódni tudjon, hogy elfogadják és tartozni tudjon valahová. A kamaszkorban különös jelentőséggel bírnak a kortárs kapcsolatok. Egy jól megélt, mély kapcsolatrendszernek az önértékelésre is pozitív hatása van, amely a tizenéves korosztály számára kiemelt fontosságú. Kiscsoportos beszélgetésekben eleinte nehezen oldódtak a diákok, de az OH kártyák segítségével ez is gördülékenyebb lett. Az első beszélgetés fő témája a „mit jelent nekem a közösség?” kérdés nyomán bontakozott ki. A kártyák segítségével egyfajta belső utazásra indulhatunk, ahol rátalálhatunk megoldatlan konfliktusainkra, elfojtott, fel nem dolgozott érzelmeinkre. Ha felfedjük ezeket a lelkünk mélyén rejtező problémákat, megoldást is könnyebben találhatunk rájuk. Annak ellenére, hogy a középiskolás korosztály ritkán beszél a félelmeiről, egy lelkigyakorlaton lehetőség nyílik ezek feltárására is. Ha egy tinédzser olyan dolgokkal, félelmekkel szembesül, amelyeket nem tud a közösségében, vagy barátokkal, családtagokkal megbeszélni, vajon Istennel meg tudja-e osztani? A félelmek feldolgozásával kapcsolatban felmerültek stressz-kezelési technikák, gyakorlatok, amelyeket csoportos beszélgetések keretében személyes történetek alapján vitattunk meg. Néhány esetben mély megosztásokat is hallhattunk. A nap folyamán célunk volt, hogy a hit által nyújtott stabilitást és biztonságérzetet közvetítsük a tanulók felé, amellyel megkönnyíthetjük a mindennapokat. Reméljük, hogy az itt töltött idő alatt a diákok meglelik a valódi Lényeget, és megélik Annak biztonságát, Akiben „élünk, mozgunk és vagyunk”. Hiszen Ő a valódi gyógyír félelmeinkre, s ha Vele vagyunk közösségben, sosem vagyunk egyedül.


Microbit:

X
Megszakítás