EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT

5 ÉVES KÉPZÉS

5 0913 03 04  Gyakorló ápoló

HIÁNYSZAKMA – államilag támogatott, ösztöndíjas képzés

Egészségügy ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Az egészségügyi technikumi képzés a közismereti tartalmak mellett a gyakorló ápoló szakképzettség megszerzésére kínál lehetőséget. A 9-12. évfolyamon a képzés valamennyi egészségügyi szakma területén azonos tartalommal zajlik és a tanulók a 12. évfolyam végén Általános ápolási és egészségügyi asszisztensi tanúsító vizsgát tesznek. A képzés célja egyrészről olyan stabil, széleskörű alapozó ismeretek biztosítása, amelyek birtokában a tanuló megalapozottan tud szakmát, szakmairányt választani, másrészről a tanulók olyan, jól képzett középfokú végzettségű szakemberekké váljanak, akikre nagy szükség van egészségügyi intézményekben.

Az egészségügyi ellátás HIVATÁS.

A GYAKORLÓ ÁPOLÓ hiányszakma, mely mindig biztos elhelyezkedési lehetőséget kínál az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezőknek.

A képzés célja, a fekvő és járó beteg ellátásban tevékenykedő olyan szakember képzése, aki felismeri a beteg szükségletei szerinti igényeit, és képes azt annak fontossági sorrendjének megfelelően kielégíteni.

Tevékenysége során alapápolási és asszisztensi feladatokat lát el, felismeri a megváltozott fiziológiai szükségletekkel rendelkező állapotokat és segíti a különböző életkorú beteg embert fiziológiás és magasabb rendű szükségletei kielégítésében.

Eszközöket készít elő a különböző eszközös és laboratóriumi vizsgálatokhoz, diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz, kivitelezésükben segítséget nyújt az egészségügyi team tagjainak.

Biztonságos ápolási környezetet teremt, előírás szerűen kezeli a fertőző anyagokat, eszközöket.

Megfigyeli, értelmezi, dokumentálja a beteg tüneteit, jelzi a fiziológiástól eltérőket, felismeri az életet veszélyeztető paramétereket. Szükség esetén megkezdi az újraélesztést.

Munkáját a magasabb hatáskörű ápoló irányításával, az ápoló team tagjaként végzi.

Sürgős és fenyegető esetet észlel, beavatkozik, asszisztál, fájdalmat felismer, mér és beavatkozik az utasításnak megfelelően.

Megfelelően kommunikál a beteggel, a hozzátartozókkal, valamint az ellátó team tagjaival.

Alkalmassági követelmények

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges.

Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálat elvégzése, a 40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint (az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.

Pályaalkalmassági vizsgálat: Szükséges.

Pszichikai alkalmassági vizsgálat:

 • pszichés egyensúly megléte,
 • devianciák hiánya,
 • intellektuális képességek megléte,
 • figyelmi képességek megfelelősége,
 • személyiségi sajátosságok megfelelősége,
 • pályamotiváció megfelelősége

Ápoló szakma kizáró okok:

 • Átlagon aluli fejlettség és izomerő
 • A statikai rendszer és a végtagok jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint
 • Súlyos szívbetegség
 • Enyhébb szívbetegségnél, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
 • Krónikus légzőszervi megbetegedések
 • Mindkét fül halláscsökkenése a beszédmegértés zavarával
 • Beszédhiba
 • A fedetlen testrészek bőrének torzító elváltozásai
 • Kéz idült bőrbetegségei
 • Epilepszia
 • Gyógyszer-allergia
 • Színtévesztés
 • 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség

 

Vissza a képzésekhez

X
Megszakítás