A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTRÓL:

Mi az a közösségi szolgálat?

2016-tól az érettségi vizsgára jelentkezés előfeltétele, hogy minden diák 50 óra közösségi szolgálatot végezzen középiskolai tanulmányai során. A közösségi szolgálat olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják, és mellyel saját személyiségüket, különféle készségeiket fejlesztik. Közösségi szolgálatot sokféle motivációból végezhet valaki: hogy megismerjen egy foglalkozást, hogy mások érdekeit szolgálja, közösséghez tartozzon, hogy elérjen egy fontos célt, például a környezet szépülését, hogy bizonyos tulajdonságainak fejlődését elősegítse, hogy hasznos módon töltse az idejét, bajba jutottakon segítsen, védje a környezetet vagy gyakorlatot szerezzen egy számára fontos területen. A közösségi szolgálat végzése során az egyén nem csak a helyi közösség javát szolgálja, megold egy társadalmi, környezeti stb. problémát és ezzel értéket teremt, hanem egyúttal együttműködő készsége, empátiája, kreativitása, felelősségvállalása, projektismerete is fejlődik. Számos tulajdonság, a későbbi munkavállaláshoz szükséges készség igazán a gyakorlatban tud fejlődni, valódi élethelyzetekben, a tevékeny munka során. A közösségi szolgálat egy olyan gyakorlati terep, ahol az iskolában elsajátított számos elméleti ismeret és tanulási teljesítmény mellett az életvezetési készségek is fejlődhetnek, a gyerekek tapasztalatot szerezhetnek különféle szervezetek működésével, munkakörökkel, társadalmi problémákkal kapcsolatban, és kipróbálhatják magukat aktív, cselekvő, szolgálatot teljesítő egyénekként is.

Milyen törvényi háttér alapján?

1. 1. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

1. 2. /A) A Köznevelési törvény végrehajtási rendelet

1.2./B) 20/2012. EMMI rendelet (1) Az iskola pedagógiai programjáról

1.3. A 100/1997. (VI. 13.) Kormányrend. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról

1. 4. 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet

1. 5. 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

1. 6. Nemzeti alaptanterv

1. 7. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020

1. 8. Civil törvény

1. 9. Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény

 

Melyek a teendőid? Milyen papír alapú feladatok vannak?

1. Először ki kell tölteni a „Tanulói nyilatkozat / Szülői hozzájárulás” – dokumentumot (ezt csak 9. évfolyam elején kell megtenni a tanulónak és gondviselőjének) itt letölthető

2. Aztán az iskolával szerződésben lévő intézmények listájából választva, fel kell venni a kapcsolatot a kapcsolattartóval. itt letölthető

Lehetőség van új “kapcsolati szerződés” kötésére a szakgimnázium és egyéb nonprofit szervezet között. Ha a tanuló olyan helyre szeretne menni, amivel még nincs kapcsolata az iskolának. itt letölthető

 3.a. 9. évfolyam: Tájékoztató:  Megtekinthető itt

 3.b. 9-12. évfolyam: Végül a „Diáknapló – a közösségi szolgálat nyilvántartására” – A tanuló, és a szerződéssel rendelkező intézmény tölti ki. Ezzel igazolod az elvégzett munkádat! 

3.c. 10-11. évfolyamosoknak napló (9. évfolyamnak ez nem jó!) : letöltés

 

  • Egy tanítási napon maximum 3 órát lehet elszámolni. Hétvégén és tanítási szünetben 5 órát lehet naponta elszámolni. (Egy közösségi munkaóra 60 perc!)
  • Csak minden sor végén pecséttel és mentori aláírással ellátott “külső” naplót fogadhat el az osztályfőnök.
  • A “külső” naplón 10 darab összefüggő mondatot kell írni az elvégzett tevékenységről! A maradék sorokat ki kell húzni!
  • A diák a végén aláírja a „külső” naplót!

 Bizalommal fordulj segítségért osztályfőnöködhöz, Torma Gabriella igazgatóhelyetteshez!

Egyéb fontos információ:

  • Minden tanév májusában a teljes adminisztráció ellenőrzésre kerül (ez általában a mindenkori tavaszi írásbeli érettségi hete)
  • A tanévenkénti adminisztrációs zárás a mindenkori aktuális tanév osztályozó értekezletét megelőző 3. munkanap. (A zárások miatt határidő után igazolásokat már nem fogadunk el, azok elvesznek.)