A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTRÓL:

Mi az a közösségi szolgálat?

2016-tól az érettségi vizsgára jelentkezés előfeltétele, hogy minden diák 50 óra közösségi szolgálatot végezzen középiskolai tanulmányai során. A közösségi szolgálat olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják, és mellyel saját személyiségüket, különféle készségeiket fejlesztik. Közösségi szolgálatot sokféle motivációból végezhet valaki: hogy megismerjen egy foglalkozást, hogy mások érdekeit szolgálja, közösséghez tartozzon, hogy elérjen egy fontos célt, például a környezet szépülését, hogy bizonyos tulajdonságainak fejlődését elősegítse, hogy hasznos módon töltse az idejét, bajba jutottakon segítsen, védje a környezetet vagy gyakorlatot szerezzen egy számára fontos területen. A közösségi szolgálat végzése során az egyén nem csak a helyi közösség javát szolgálja, megold egy társadalmi, környezeti stb. problémát és ezzel értéket teremt, hanem egyúttal együttműködő készsége, empátiája, kreativitása, felelősségvállalása, projektismerete is fejlődik. Számos tulajdonság, a későbbi munkavállaláshoz szükséges készség igazán a gyakorlatban tud fejlődni, valódi élethelyzetekben, a tevékeny munka során. A közösségi szolgálat egy olyan gyakorlati terep, ahol az iskolában elsajátított számos elméleti ismeret és tanulási teljesítmény mellett az életvezetési készségek is fejlődhetnek, a gyerekek tapasztalatot szerezhetnek különféle szervezetek működésével, munkakörökkel, társadalmi problémákkal kapcsolatban, és kipróbálhatják magukat aktív, cselekvő, szolgálatot teljesítő egyénekként is.

MIT NEVEZHETÜNK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATNAK?

Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT TERÜLETEI:

 • egészségügyi,
 • szociális és jótékonysági,
 • oktatási,
 • kulturális és közösségi,
 • környezet- és természetvédelemi,
 • katasztrófavédelmi,
 • óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel közös sport- és szabadidős,
 • az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység.

FOGADÓ SZERVEZET LEHET:

 • a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása az általa biztosított közszolgáltatások és katasztrófavédelmi feladatai körében;
 • a nemzetiségi önkormányzat a jogszabályban meghatározott közfeladatai körében;
 • a költségvetési szerv az alaptevékenysége körében;
 • a magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet a közhasznú és a működésével összefüggő tevékenysége körében;
 • a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a hitéleti, a közcélú és a működésével össze-függő tevékenysége körében;
 • a jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében a magyarországi székhelyű, illetve magyar hatóság által kiadott működési engedéllyel rendelkező, jogképes
 • szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény,
 • egészségügyi szolgáltató,
 • közoktatási intézmény,
 • felsőoktatási intézmény,
 • muzeális intézmény,
 • nyilvános könyvtár,
 • közlevéltár,
 • nyilvános magánlevéltár,
 • közművelődési intézmény;
 • a nem jogképes fogadó intézmény fenntartója a fogadó intézmény jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a fogadó intézmény közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében.

Melyek a teendőid? Milyen papír alapú feladatok vannak?

1. Először ki kell tölteni a „Tanulói nyilatkozat / Szülői hozzájárulás” – dokumentumot (ezt csak 9. évfolyam elején kell megtenni a tanulónak és gondviselőjének) itt letölthető

2. Aztán az iskolával szerződésben lévő intézmények listájából választva, fel kell venni a kapcsolatot a kapcsolattartóval. itt letölthető

Lehetőség van új "kapcsolati szerződés" kötésére a szakgimnázium és egyéb nonprofit szervezet között. Ha a tanuló olyan helyre szeretne menni, amivel még nincs kapcsolata az iskolának Itt letölthető

 3.a. 9. évfolyam: Tájékoztató:  Megtekinthető itt

 3.b. 9-12. évfolyam: Végül a „Diáknapló – a közösségi szolgálat nyilvántartására” – A tanuló, és a szerződéssel rendelkező intézmény tölti ki. Ezzel igazolod az elvégzett munkádat! 

3.c. 10-11. évfolyamosoknak napló (9. évfolyamnak ez nem jó!) : itt letölthető

 

 • Egy tanítási napon maximum 3 órát lehet elszámolni. Hétvégén és tanítási szünetben 5 órát lehet naponta elszámolni. (Egy közösségi munkaóra 60 perc!)
 • Csak minden sor végén pecséttel és mentori aláírással ellátott "külső" naplót fogadhat el az osztályfőnök.
 • A "külső" naplón 10 darab összefüggő mondatot kell írni az elvégzett tevékenységről! A maradék sorokat ki kell húzni!
 • A diák a végén aláírja a „külső” naplót!

 Bizalommal fordulj segítségért osztályfőnöködhöz, Gradwohl Ágnes igazgatóhelyetteshez!

Egyéb fontos információ:

 • Minden tanév májusában a teljes adminisztráció ellenőrzésre kerül (ez általában a mindenkori tavaszi írásbeli érettségi hete)
 • A tanévenkénti adminisztrációs zárás a mindenkori aktuális tanév osztályozó értekezletét megelőző 3. munkanap. (A zárások miatt határidő után igazolásokat már nem fogadunk el, azok elvesznek.)

 

X
Megszakítás