Beiratkozás 2023

Beiratkozás

A beiratkozás menete a Premontrei Szakgimnázium, Technikum és Kollégium 2023/2024-es tanévre felvett diákok esetében

A Premontrei Szakgimnázium, Technikum és Kollégium a 2023/2024-es tanévre felvett diákok szülei az elektronikus ügyintézés lehetőségét használva indíthatják el a beiratkozásukat.

Az e-Ügyintézés felülete, amely előreláthatólag 2023. június 15-től megnyílik, lehetőség a szülők részére, hogy gyermekeik adatait beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével.

A középfokú intézmény által meghirdetett időpontig van arra lehetőség, hogy a szülők online módon küldjék be előzetesen a gyermek adatait az intézménybe.

Iskolánkban az adatok online kitöltésének határideje: 2023. június 20.

Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:

  1. A szülő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-Ügyintézés felületére. Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.
  2. A szülő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/) keresztül ideiglenes regisztráció létrehozásával belép a BKI felületre. Itt kitölti a gyermek személyes adatait, lakcím adatait, a törvényes képviselők adatait, illetve a beiratkozáshoz szükséges adatokat.

Mindkét esetben a szülő a felületen kiválasztja az intézményt, ahová a gyermeke felvételt nyert. (OM: 039431) Az e-Ügyintézés felületén betöltött/beírt oktatási azonosító, illetve név, születési hely és idő alapján a szoftver a kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerébe betöltött KIFIR adatok között megkeresi és azonosítja a tanulót. Amennyiben megtalálja a tanulót, a rendszer fogadja a beküldött adatokat, és legenerálja a nyomtatványokat.

Amennyiben a szülő által megadott adatok alapján a rendszer nem találja meg a tanulót a kiválasztott középfokú intézmény adatbázisában, akkor az e-Ügyintézés felületén egy üzenet jelenik meg a szülő részére, amely felhívja a figyelmet az adatok pontosítására. Amennyiben helyesen adta meg az adatokat, akkor a szülő vegye fel a kapcsolatot az érintett középfokú intézménnyel. A szülők / törvényes képviselők csak azon intézményben találják meg gyermekük adatait, ahová a gyermek felvételt nyert.

A szülő megteheti, hogy a dokumentumokat kinyomtatja, és az aláírt dokumentumok másolatát feltölti az e-Ügyintézés dokumentumok blokkjába, amely másolatok az adatokkal együtt kerülnek át az intézmény felületére.

A Premontrei Szakgimnázium, Technikum és Kollégium a beiratkozást 2023. június 22-én 9:00 órától szervezi meg beosztás szerint, amelyről minden felvételt nyert gyermek értesítést kap.

A beiratkozásra eredeti példányban el kell hoznia a következő dokumentumokat:

– Adatlap középfokú intézménybe történő beiratkozáshoz (kréta rendszerben előállítandó)
– A tanuló személyi igazolványa
– A tanuló lakcímkártyája
– A tanuló TAJ kártyája
– A tanuló adóazonosító jelét tartalmazó kártya
– A tanuló születési anyakönyvi kivonata
– A kormányablakban kapott NEK azonosítót tartalmazó lap
– Aláírt és kitöltött adatkezelési tájékoztató

– A tanuló általános iskolai bizonyítványa
– Sajátos nevelési igényű, tanulási nehézséggel küzdő tanuló esetén a tanuló legfrissebb szakértői véleményét

Az általános iskolai bizonyítvány a beiratkozáskor a középiskolában marad.

A beiratkozás napján lehetőség lesz bankszámla nyitására, (OTP Junior) akinek még nincs és szükséges.

Iskolánkban kötelező ünnepi öltözék lányok részére a matrózblúz emblémás nyakkendővel (ára: kb. 10.000 Ft) fiúk részére a premontreis nyakkendő (ára: kb. 3000 Ft). Ezek próbálására és megrendelésére is lehetőség lesz a beiratkozás napján 06.22-én.

A Premontrei Szakgimnázium, Technikum és Kollégium nagy hangsúlyt fektet a nyelvoktatásra, ezért a nyelvi csoportokba történő besorolás egy szintfelmérő teszt eredménye alapján történik. Minden felvételi, felmérő teszt megírása stresszes lehet, de mégis szükségszerű; hiszen így a diákok hasonló tudásszinttel rendelkező diákokkal kerülnek egy csoportba, így sokkal hatékonyabb és eredményesebb lehet tanítási-tanulási folyamat. Az angol nyelvi szintfelmérő tesztet 2023.08.25-én 9:00-kor írják meg a leendő kilencedikesek. Kérem a teszt megírása előtt fél órával gyermeke jelenjen meg az iskolában.

X
Megszakítás