Szociális gondozó és ápoló

Ágazat- kód Ágazat Szakmacsoport száma és megnevezése Megszerezhető szakképesítés

Képzési idő: 3+2 év

  OKJ szám Szakképesítés Oktatott

idegennyelv

Szükséges
0022 III. Szociális 2. Szociális szolgáltatások 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló angol / német Egészségügyi alkalmassági, követelményeknek való megfelelés

A megújult szakközépiskolai képzés azon diákok igényeire épít, akik először szakmát szeretnének szerezni, majd utána érettségizni, vagyis az egyre sokrétűbb társadalom- és természettudományi ismeretek elméleti síkjai mellett elvárják, hogy a mindennapi élet gyakorlati oldala markánsan képviseltesse magát az oktatásban. Ez a gyakorlatias hozzáállás képessé teszi őket arra, hogy korunk szakember utánpótlásának alapját képezve olyan keresett szakmákban szerezzenek képesítést (szociális gondozó és ápoló, családi gazdálkodó), melyek állandó munkalehetőséget, fejlődési perspektívát és biztos egzisztenciát kínálnak. Választható idegen nyelv az angol vagy a német.

A szakközépiskola 3+2 éves.

0022 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ    

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap– és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–   olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni

–   köznyelvi és szakmai szöveget írni

–   információkat gyűjteni

–   a különböző helyzetben élő emberekkel empátiával, toleranciával bánni

–   érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartást tanúsítani

–   elhivatottan, segítőkész odafordulással kapcsolatot teremteni

–   adekvát módon kommunikálni, nondirektív segítő beszélgetést alkalmazni

–   klienseit motiválni

–   felelősségteljesen, nyitott módon hozzáállni a kliensek problémáihoz

–   a szociális veszélyhelyzeteket, problémákat felismerni

–   a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeit képviselni

–   info–kommunikációs eszközöket és a számítógépet használni

–   feladatait és a megoldandó problémákat gyakorlatiasan értékelni

–   gondozási és alapápolási feladatokat szakszerűen elvégezni

–   segítséget nyújtani a mindennapi életvitel biztosításában

–   segítséget nyújtani a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban

–   az alapvető szükségleteket felmérni

–   a foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában aktívan részt venni

–   megbízás alapján kliense érdekeit képviselni

–   saját gondozási munkáját dokumentálni

–   részt venni a gondozási terv elkészítésében és megvalósításában

–   az egészségügyi alapellátás állóeszközeit, az ápolás eszközeit használni és a szükséges műszereket kezelni

–   a gyógyászati segédeszközöket, a kényelmi eszközöket használni, karbantartani, tisztítani

–   az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni

–   háztartási gépeket, konyhatechnikai eszközöket és a textíliákat használni, tisztítani

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

  • 3 évfolyamos képzés esetén: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

 

A tanulmányi területre jelentkezhetnek egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is.

 

Vissza a képzésekhez