EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT

5 0913 03 04 Gyakorló ápoló – felnőttképzési jogviszony (esti oktatás)

2 ÉVES KÉPZÉS

Egészségügy ágazat 2 éves képzése.

Az egészségügyi ellátás HIVATÁS.

A GYAKORLÓ ÁPOLÓ hiányszakma, mely mindig biztos elhelyezkedési lehetőséget kínál az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezőknek.

A képzés célja, a fekvő és járó beteg ellátásban tevékenykedő olyan szakember képzése, aki felismeri a beteg szükségletei szerinti igényeit, és képes azt annak fontossági sorrendjének megfelelően kielégíteni.

Tevékenysége során alapápolási és asszisztensi feladatokat lát el, felismeri a megváltozott fiziológiai szükségletekkel rendelkező állapotokat és segíti a különböző életkorú beteg embert fiziológiás és magasabb rendű szükségletei kielégítésében.

Eszközöket készít elő a különböző eszközös és laboratóriumi vizsgálatokhoz, diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz, kivitelezésükben segítséget nyújt az egészségügyi team tagjainak.

Biztonságos ápolási környezetet teremt, előírás szerűen kezeli a fertőző anyagokat, eszközöket.

Megfigyeli, értelmezi, dokumentálja a beteg tüneteit, jelzi a fiziológiástól eltérőket, felismeri az életet veszélyeztető paramétereket. Szükség esetén megkezdi az újraélesztést.

Munkáját a magasabb hatáskörű ápoló irányításával, az ápoló team tagjaként végzi.

Sürgős és fenyegető esetet észlel, beavatkozik, asszisztál, fájdalmat felismer, mér és beavatkozik az utasításnak megfelelően.

Megfelelően kommunikál a beteggel, a hozzátartozókkal, valamint az ellátó team tagjaival.

Alkalmassági követelmények

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges.

Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálat elvégzése, a 40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint (az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.

Pályaalkalmassági vizsgálat: Szükséges.

Pszichikai alkalmassági vizsgálat:

  • pszichés egyensúly megléte,
  • devianciák hiánya,
  • intellektuális képességek megléte,
  • figyelmi képességek megfelelősége,
  • személyiségi sajátosságok megfelelősége,
  • pályamotiváció megfelelősége

Ajánlott mindenki számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot és fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és a segítségnyújtás.

vissza a képzésekhez

X
Megszakítás