2020. szeptember 1-jétől jelentősen átalakul a szakképzésben megszerezhető szakmák rendszere.

A Kormány által elfogadott „Szakképzés 4.0”- középtávú szakmapolitikai stratégia kiemelt fejlesztési területei között jelenik meg a tanulók számára versenyképes végzettség, a vonzó karrier lehetőség biztosítása olyan szakképzési rendszer segítségével, amely a gazdaság által elvárt tudás biztosításával biztos egzisztenciát és magas jövedelmet nyújt.

Több információ...

Ezért a 2020/2021. tanévtől átalakul az iskolai rendszerű szakképzés szerkezete, a jelenlegi szakgimnáziumok technikumként, a szakközépiskolák szakképző iskolaként működnek tovább, és ehhez kapcsolódóan új, racionalizált és a nemzetközi gyakorlathoz igazodó szakképesítés-struktúra kialakítása is indokolttá vált.

A kialakítandó új iskolai rendszerű képzésben a szakképesítések mindegyike ágazati szintű, széles körű alaptudást fog biztosítani a diákoknak. Ezeket a szakképesítéseket az ötéves, a képzés végén érettségit és technikusi szintű szakképesítést nyújtó technikumban, illetve a hároméves, a képzés végén szakképesítést nyújtó szakképző iskolában, valamint a felnőttek számára iskolai rendszerű felnőttoktatásban lehet majd megszerezni. Ezen szakképesítések esetén az átjárhatóság lehetőségének növelése, valamint a közös szakmai tartalmak egyértelmű azonosítása érdekében közös ágazati tartalmak és ezekhez kapcsolódóan új ágazati struktúra kerülnek meghatározásra. A közös ágazati tartalmak oktatására a leendő 3 éves szakképző iskolai képzésben a 9. évfolyamon, a technikumban a 9-10. évfolyamokon kerül sor. A szakképesítések a kapcsolódó gazdasági terület jellegétől, tagoltságától, összetettségétől függően szakmairányokat is tartalmazhatnak, amelyek speciális szakmai tartalmak elsajátítását biztosítják.


Képzéseink:

 

Technikumi képzések                                    Szakgimnáziumi képzések 

 

 Felnőttoktatás                                                   Kifutó  képzések 


 

FELVÉTELI SEGÉDLET

      

Iskolánk OM azonosítója: 520029                        Telephelyi kód:001

TECHNIKUM:

S.sz   Tagozat kódja Szakma azonosító száma Szakképesítés megnevezése Ágazati besorolás Iskola-rendszerű képzési idő A szakképzésért felelős miniszter Választható idegen nyelv
1. t

e

c

h

n

i

k

u

m

0040 5 0613 12 03 Szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus Informatika és távközlés 5 év informatikáért felelős miniszter angol
2. 0050 5 0913 03 04 Gyakorló ápoló Egészségügy 5 év egészségügyért felelős miniszter angol/német

 

SZAKGIMNÁZIUM:

S.sz   Tagozat kódja Szakma azonosító száma Szakképesítés megnevezése Szakképesítés szakmairányai Ágazati besorolás Iskola-rendszerű képzési idő A szakképzésért felelős miniszter Választható idegen nyelv
3. sz

a

k

g

i

m

n

á

z

i

u

m

0070 4 0119 01 Pedagógiai munkatárs Pedagógiai asszisztens Pedagógia 5 év oktatásért felelős miniszter

angol

10. évfolyamtól második idegen nyelv német

 

X
Megszakítás