Különös Közzétételi Lista

Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele. A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 10. számú melléklete/ kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére.

A Premontrei Szakgimnázium, Technikum és Kollégium nyitva tartásának rendje

A beiratkozásra meghatározott idő és a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Tanórán kívüli egyéb foglalkozások

Iskolai tanév helyi rendje

Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma az egyes osztályokban

A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke

Fenntartói értékelés

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

Érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve