Eljárásrend a tantermen kívüli digitális munkarendhez

2020.05.04.

A vírusveszély miatti szabályok a szakmai vizsgákon

2020.04.19.

Köszönet a kitartásért!

Iskolánk is csatlakozott a „Tegyél ki egy szívet az ablakba” mozgalomhoz. A mozgalom lényege, hogy rajzoljunk, vágjunk ki egy piros szívet, majd tegyük ki az ablakba/kapura egy jól látható helyre, ezzel is jelezve hálánkat azoknak, akik értünk dolgoznak. Köszönjük!

2020.03.25.

–>Szülői tájékoztatás<–

2020.03.23.

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Kollégák!

Megmozdult a pedagógus társadalom! Megbillent az eddigi „jól bevált” szokások hajója! Most
sokuk számára új, más módszereket kell bevetni a tanulók képzésébe!
Rengeteg pedagógus van, aki eddig is használta a digitális eszközök adta lehetőséget. Sajnos,
a másik véglet is igaz: Rengetegen vannak, akiknek nehézséget okoz a gyors távoktatásra való
átállás. Nehéz helyzetbe kerültek hirtelen!

Tovább...

Sok munkát fektetünk, és fektettünk be a március 15-i hétvégével kezdődően, hogy az
évtizedes gyökerekkel rendelkező oktatásunkat, egy másik platformon folytassák!
Minden tanár, minden diák nem önkéntes választása alapján, nemcsak egy új módszer
megtanulására, hanem használatára is el kellett, hogy szánja magát. Igen, csupán egy-két nap
állt rendelkezésére mindenkinek (itt beleértem a tanulókat és a szülőket is), hogy használják
azokat a módszereket, amelyeket, talán eddig nem is láttak.
Számomra felemelő volt az az érzés, amikor azt láttam, hogy a nehézségeket látva is pozitívan
állt a tantestületünk a váltáshoz. Sokunkban nem a nehézség, hanem a megoldás keresése volt
a cél!
Kedves Kollégák, nem csak Nekünk okoz nehézséget, hanem a diákjainknak és a szüleiknek is!
Most összefogásra van szükség, és rugalmasságra, toleranciára!
Sokszor mondtam, hogy a sikeres oktatásban két szereplőnek biztosan ott kell lenni a tananyag
mellett! Hát ez most többszörösen igaz! Az egyik a pedagógus, akinek most többszörös
odafigyeléssel kell magyaráznia az anyagot, mert az oktatás nem az eddig megszokott
személyes kontaktusban történik. A másik a diák. Sokuk számára most tudatosul, hogy nem
elég a tanári magyarázat, aktív tanulásra van szükség! Meggyőződésem, és hangsúlyoztam
tanulóinknak, hogy nem elég az órán ülni, a tudás megszerzéséért tenni kell! Most saját
bőrükön tapasztalják. A legfontosabb tantárgyuk: a „Felelősség” tanulása lett!
Ne feledkezzünk meg a szülőkről sem! Nekik is nagyon nagy kihívás a kialakult helyzet. Az
eddigi tevékenységeik mellett, még sok logisztikai feladat is hárul rájuk.
Köszönöm minden munkatársamnak, tanulónak és szüleiknek, gondviselőjüknek, hogy
pozitívan és a siker mellé álltak! Nem panaszkodunk, hanem igyekszünk a feladatainkat
megoldani!
Iskolánk, a saját Virtuális Tanulási Környezetének (http://vtk.premontrei-keszthely.hu)
segítségével oldja meg jelenleg az oktatást! A Kréta rendszert továbbra is használjuk az
eddigiek szerint!

Keszthely, 2020. március 21.

Balogh Csaba
igazgató

2020.03.22.

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

A kialakult járványhelyzetre, az elrendelt óvintézkedésekre való tekintettel a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ az óvodai- és iskolai szociális tevékenységet határozatlan ideig csak telefonos kapcsolattartásban tudja az óvodák, általános és középiskolák tanulói, gyermekei, a szülők és az intézmény dolgozói részére biztosítani.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánk családsegítő munkatársa Cserjésiné Jutresa Márta. Telefonos elérhetősége: +36-30-365-33-90

 

BETŰMÉRET VÁLTOZTATÁSA
KONTRASZTOK